Stok Kodu (SKU)

SKU (Stok Bulundurma Birimi), satıcının özel ürün tanımlayıcısıdır. SKU, bize gönderdiğiniz her envanter dosyasında bulunan kritik bir veri parçasıdır. Amazon, ürünlerinizi kataloğumuzdaki uygun ürün detay sayfasıyla (varsa) ilişkilendirmek için envanter dosyanızdaki SKU'ları kullanır.

İlgili Terimler

Amazon logo
© 2022 Amazon.com, Inc. veya bağlı ortaklıklar. Her hakkı saklıdır