Atıl Envanter Raporu

Listeleme sorunu nedeniyle envanterin satın alınabilir olmaması, satış kaybına ve depolama maliyetlerine neden olur. Bu envanter, atıl envanter olarak adlandırılır. Atıl envanter yüzdeniz, şu anda Amazon'da satın alınamayan Amazon Lojistik envanter birimlerinizin yüzdesidir. Detaylı bilgi için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.
Amazon logo
© 2022 Amazon.com, Inc. veya bağlı ortaklıklar. Her hakkı saklıdır