Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? Gerekli Evraklar Nelerdir?

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? Gerekli Evraklar Nelerdir?

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? Gerekli Evraklar Nelerdir?

Teknolojik gelişmelerin artması ve bu gelişmelerin sunduğu imkanlar iş gücünü artırarak kişilere girişimci ruhu sunar. Hayallerinize yaklaşmak için girişimci ruhunuzu serbest bırakarak iş dünyasına büyük bir adım olan şahıs şirketi kurma adımını atabilir, şirket sahibi olabilirsiniz. Şahıs şirketi kurarak, kendi işinizin patronu olabilir ve ilgi duyduğunuz alana yönelerek zevk aldığınız mesleği yapabilirsiniz. Amaçlarınızı gerçekleştirebilmeniz için kuracağınız şahıs şirketi, basit yönetim şekli, hızlı kurulumu ve maliyetinin düşük olması sebebiyle kurulumu sıkça tercih edilen şirketlerden biridir.

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi kurmak isteyen kişilerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri “şahıs şirketi nedir?” sorusudur. Bu soruya ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için bir veya birden fazla kişinin bir araya gelerek oluşturduğu ve ortakların sorumluluklarının sınırsız olduğu şirket türü şeklinde cevap verilebilir. Şahıs şirketi bir kişiyle oluşabilirken bir topluluk ile de oluşturulabilir. Bu özelliği sayesinde şahıs şirketi tüzel bir kişiliğe sahiptir. Küçük veya orta ölçekli bir şirkete sahip olmak istiyorsanız, bu amaç için sıklıkla tercih edilen şahıs şirketini tercih edebilirsiniz.

Şahıs Şirketi Türleri Nelerdir?

Şirket kurmak istediğinizde karşınıza çıkan iki çeşit şirket vardır. Bunlar kişi (şahıs) şirketleri ve sermaye şirketleridir. Bu şirketlerde kendi içlerinde şirket türleri barındırırlar. Sermaye şirketleri anonim, limited ve paylı komandit şirket olarak üçe ayrılır. Şahıs şirketi türleri adi şirket, kolektif şirket ve komandit şirket olarak üçe ayrılır. Aşağıdaki maddeleri inceleyerek şahıs şirketi türleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Adi Şirket: Adi ortaklık olarak da ifade edilen, 2 veya daha fazla kişinin ortaklığı ile kurulan bir şirket türüdür. Ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilir. Ortaklar ortaklık borçlarından sınırsız sorumludur.
Kolektif Şirket: Ticari faaliyet gerçekleştirmek için 2 veya daha fazla gerçek kişinin bir araya gelmesi ile kurulan bir şirket türüdür. Ticaret unvanı adı altında kurulan kolektif şirketlerinde ortaklar, şirket alacakları konusunda sorumluluk sahibi değildir.
Komandit Şirket: Ticari faaliyet gerçekleştirmek için 2 veya daha fazla kişinin ortak olması ile oluşan bir şirket türüdür. Borç ve alacaklara karşı tüm mal varlığı ile sorumlu olan ortaklar komandite olarak adlandırılırken, sorumlulukları sınırlandırılmış ortaklar komanditer ortak olarak adlandırılır.
Şahıs Şirketi ile Limited Şirket Farkı Nedir?
Şahıs şirketi ve sermaye şirketleri çatısı altında bulunan Limited şirketin arasında oldukça fark vardır. Bu farkları öğrenip incelemek istiyorsanız yazının devamında bulunan maddeleri takip edebilirsiniz.

Kişisel sorumluluk: Limited şirketlerde yaşanabilecek borç, kayıp veya yasal talep gibi sorumluluklar şirketin sorumluluğundayken şahıs şirketlerinde siz sorumlu olursunuz.
Yönetim yapısı: Limited şirketlerde bir veya daha fazla ortak bulunabilir. Şahıs şirketlerinde de bir veya daha fazla ortak bulunabilir, ama ortaklık devri kolay bir aşama olmadığından bu durum pek tercih edilmez.
Kurulum süreci ve sermaye farkı: Limited şirket 2 veya 3 gün içerisinde kurulurken, şahıs şirketi 1 gün içerisinde kurulabilir. Limited şirketlerde kuruluş maliyeti şahıs şirketlerine göre daha yüksek miktarlardadır ve sermaye şartı aranır.
Vergilendirme: Limited şirketi için vergiler şahıs şirketine göre daha düşüktür. Bu sebeple vergi planlaması konusunda limited şirket şahıs şirketine göre daha esnek bir pozisyondadır. Limited şirketi kurumlar vergisine tabi tutulurken, şahıs şirketi gelir vergisi mükellefidir.
Prestij: Kurumsal şirket imajı şahıs şirketine göre limited şirkette daha fazla bulunmaktadır.
Yönetim: Şahıs şirketlerinde bir dilekçe ile belirli işlemler halledilebilirken limited şirketlerde bu süreç daha karmaşıktır.
Kapatma işlemleri: Şahıs şirketleri için sicilden terkin 1 gün zaman alırken, limited şirketler 1 yıla kadar kapatma süresine sahip olmasıyla zor kapanan bir şirket türüdür.
Kimler Şahıs Şirketi Kurabilir?
İdeallerinize ulaşmanıza ve kendi işinizi yönetmenize olanak sunan ve vazgeçilmez bir seçenek olan şahıs şirketi açmak için yaş sınırı bulunmaktadır. Çoğu resmi kurumda yaş sınırı olan 18 yaş sınırı, şahıs şirketi açmak için de gereken bir özelliktir. 18 yaş sınırı dışında şahıs şirketi açmanın önünde engel olan bir diğer durum devlet memurlarının şahıs şirketi açamamasıdır. Bu durumun sebebi ise devlet memurlarının kanunda tacir olarak sınıflandırılmamasıdır. Devlet memuru olmayan ve 18 yaşını doldurmuş bir birey şahıs işletmesi kurabilir.
Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?
Şahıs şirketi kurmak için vergi dairesine gitmeniz gerekmektedir. Vergi dairesine gerekli belgeleri teslim ederek şahıs şirketi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu işlem için vekalet vererek mali müşavir veya muhasebecinizden de yardım alabilirsiniz. Vergi dairesi tarafından görevlendirilen müfettişler belgelerinizi denetler. Denetleme işleminden sonra şartlar uygun görülürse şirketinizi kurabilirsiniz. "Şahıs şirketi nasıl kurulur?" sorusuna yanıt niteliğinde aşağıdaki maddeleri inceleyebilirsiniz.

● Gerekli kişisel bilgiler alınır.
● Şirket kayıt altına alınır.
● Vergi hesap numarası başvurusu yapılır.
● Defterler notere tasdik ettirilir.
● Yoklama tutanağı hazırlanır.
● Vergi hesap numarası alınır.
● Vergi levhası ve yazar kasa levhası alınır.
● Gider pusulası, irsaliye ve fatura belgeleri çıkarılır.,
● Sicil gazetesine ilan verilir.
● Ticaret odasına kayıt yapılır.
● İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı edinilir.
● SGK ve Bağ-kur işlemleri yapılır.
E-Devlet Üzerinden Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?
Gün geçtikçe teknolojik gelişmeler hayatınızı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu gelişmelerden biri E-devletten şahıs şirketi kurma olarak karşınıza çıkar. Şahıs şirketi kurmak e-devlet üzerinden gerçekleştiğinde vergi dairesine gitmenize gerek kalmaz. E-devlet şahıs şirketi kurma işlemleri için internet üzerinden yapılması gerekenler bulunmaktadır. E-devlet şifreniz ile interaktif vergi dairesine giriş yapmanız gerekmektedir. E-devlet’ten şahıs şirketi kurmak için gerekli aşamalar ise şu şekilde aktarılabilir:

● Sistemde işlemler kısmı bulunmaktadır. Buraya tıkladıktan sonra sicil bildirimleri ve işe başlama bildirimi kısımlarına tıklayabilirsiniz.
● Karşınıza iş detayları ile ilgili 5 adımlı bilgi ekranı çıktığında gerekli doldurmaları yapmanız gerekmektedir. Şahıs şirketi ismi gibi önemli bilgileri içeren ekranda mutlaka doğru bilgi girilmesi gerekmektedir.
● Doldurmalardan sonra cep telefonunuza yoklama tarihi bilgileri gelir. Yoklama memurları adrese gelip iş yeri ve evrak kontrolü yapar.

Bu şekilde online şahıs şirketi kurmak için e-devlet sitesinden yardım olmuş olursunuz. Aynı zamandan e-devlet üzerinden şahıs şirketi sorgulama yapabilirsiniz.
Şahıs Şirketi Kurmak için Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?
Her şirket kuruluşunda belli başlı belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Şahıs şirketi kurmak için gerekli belgeler ise şu şekildedir:

● Başvuru formu
● 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
● 2 adet vesikalık fotoğraf
● 2 adet noterden alınacak imza beyannamesi
● 2 adet ikametgâh belgesi
● Kira kontratı veya tapu fotokopisi
● Vergi dairesinden yapılmayan başvurular için vekaletname

Şahıs şirketine sahip olmak için başka bir alternatif olan evinizden de idare edebileceğiniz home ofis şahıs şirketi kurabilirsiniz. Home ofis şahıs şirketi kurmak isterseniz aynı evrakları edinmeniz gerekmektedir.
Şahıs Şirketleri Hangi Vergileri Öder?
Şahıs şirketleri çeşitli vergileri ödemekle yükümlüdür. Şahıs şirketi vergileri konusu hakkında bilgi edinmek isterseniz;

Gelir Vergisi- Geçici Vergi: Şahıs şirketi gelir vergisi ödemektedir. Her yıl 25 Mart’a kadar olan süreçte oluşan kar veya zararları gelir vergisi beyannamesi ile beyan ederek tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir. Şahıs şirketi vergi oranları, artan oran dilimine göre hesaplanır. Şahıs şirketi vergi dilimleri %15 ile %40 arasında bulunmaktadır.
Katma Değer Vergisi (KDV): Şahıs şirketi aylık giderleri içerisinde KDV yer almaktadır. Satılan mal veya hizmetin KDV’si ile alınan mal veya hizmetin KDV’si arasındaki fark, ödemeniz gereken KDV tutarıdır.
Muhtasar Beyanname: İşveren veya vergi tevkifatı yapan kişiler tarafından kesilen vergi matrahlarının toplu bir şekilde vergi dairesine bildirilmesidir. 10 kişiden fazla çalışanı olanların ayda bir, 10 kişiden az çalışanı olanların 3 ayda bir vermesi gerekmektedir.

Şahıs Şirketi Kurmadan Önce Bilmeniz Gerekenler Nelerdir?

● Şahıs şirketi kurmadan önce kuruluş maliyetlerinin hesabını yapmalısınız.
● Şahıs şirketi kurmak için bir adres belirlemelisiniz.
● Az evrak gerektiğinden şahıs şirketi kurulumu basit bir sürece sahiptir. Bu sebeple kolayca hedeflediğiniz şirkete sahip olabilirsiniz.
● Sektöre yeni giriş yapıyorsanız ve risk aldığınızı düşünüyorsanız şahıs şirketi kurmak uygun bir seçenektir.
● Gelirlerinin genellikle diğer şirketlere göre daha az olabileceğini bilmeniz gerekmektedir.
● Sahip olduğunuz şahıs şirketinde e-ticaret teknolojisinden faydalanmak istiyorsanız, e-ticaret hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. E-ticaret için şahıs şirketi kurmak konusunda bu bilgilerden yararlanabilirsiniz.
● E-ticaret ile uğraşan şahıs şirketi sahibi iseniz, e-ticaret hakkında bilmeniz gerekenler oldukça önemlidir.
Şahıs Şirketleri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular
1. Şahıs Şirketi Kurmak için Ofis Açmak Gerekir mi?
Şahıs şirketi kurmak için ofis açmanız gerekmektedir. Ofis ihtiyacınız olmasa bile kesinlikle bir adres göstermelisiniz. Ofis olarak evinizi de gösterme imkanına sahipsiniz.
2. Aynı Ofis İçerisinde 2 veya Daha Fazla Şirket Kurulması Mümkün mü?
Aynı ofis içerisinde 2 veya daha fazla şirket kurup faaliyette bulunmak mümkündür.
3. Şahıs Firması Home Ofis Şekilde Kurulabilir mi?
Evet, kurulabilir. Home ofis şirket bazı masrafları aza indirgediği için sıkça tercih edilmektedir.
4. Şahıs Firması, Sanal Ofis veya Paylaşımlı Ofis Kullanılarak Kurulabilir mi?
Evet, kurulabilir. Birçok meslek dalı bu ofis işleyişinden yararlanmaktadır.
5. Şahıs Şirketleri Hangi Giderleri Vergiden Düşer?
Personel Giderleri, yemek, ulaşım, taşıt, iletişim ve seyahat gibi giderler vergiden düşer.
6. Şahıs Şirketi İthalat Yapabilir mi?
Evet, yapabilir. Fakat bazı ek hukuki gerekliliklere ihtiyaç vardır.
7. Şahıs Şirketi İhracat Yapabilir mi?
Evet, yapabilir. Bunun için vergi numarası gibi çeşitli bilgilere ihtiyaç vardır.
8. Kimler Şahıs Şirketi Kuramaz?
18 yaşını doldurmamış ve devlet memuru olan kişiler şahıs şirketi kuramaz.
Yayınlanma tarihi: 21.07.2023
Güncellenme tarihi: 21.07.2023
Amazon logo
© 2023 Amazon.com, Inc. veya bağlı ortaklıklar. Her hakkı saklıdır
Amazon Seller uygulamasını Google Play'den indirmek için tıklayın.
Amazon Seller uygulamasını App Store'dan indirmek için tıklayın.