Limited Şirket Nedir?

Limited Şirket Nedir?

Limited Şirket Nedir?

Yeni iş hayatı hayaliniz için atacağınız en büyük adımlardan biri şirket kurmaktır. Bu adımı gerçekleştirmek üzere öncelikle hangi şirket türünü tercih edeceğinizi belirlemeniz gerekir. Sahip olmak istediğiniz şirketin türünü Limited şirket olarak kararlaştırdıysanız bu yazımıza göz atabilirsiniz. Limited şirket ile ilgili en çok sorulan sorular “Limited şirket nedir?” ve “Limited şirket ne demek?” gibi sorularıdır. Bu sorulara “Limited Şirket, ticari faaliyet gerçekleştirmek için bir veya daha fazla tüzel-gerçek kişinin bir araya gelerek oluşturduğu kuruluş“ şeklinde cevap verilebilir. Aynı zamanda Limited Şirket kısaltması birçok alanda kullanılır. Limited şirket “LTD” olarak kısaltılır.

Limited Şirket Özellikleri Nelerdir?

Limited şirket kurulumu esnasında bilgi sahibi olmanız gereken konulardan biri Limited şirket özellikleri olarak karşınıza çıkar. Aşağıda maddeler halinde verilmiş özellikleri detaylı bir şekilde öğrenerek şirketinizi kurabilirsiniz.

● İş konusu ile ilgili bir ticaret unvanına sahip olmalıdır.
● Limited şirketler sermaye şirketleridir.
● Bir kişi veya en fazla 50 kişi ile kurulur. Ortak sayısı 20 kişiden fazla ise denetçi bulunması zorunludur.
● Limited şirket sermayesi en az 10.000TL olmalıdır.
● Limited şirket sermaye ortaya koyması gereken bir şirket türüdür. Ortaklara pay eşit paylaştırılır. Her bir pay en az 25 TL veya katları şeklindedir.
● Limited şirket ortakların sorumluluğu şirkete taahhüt ettikleri sermaye kadardır. Borçlara karşı ortaklar kişisel bir sorumluluk almazlar.
● Limited şirket yönetiminin bir ortak veya birkaç ortak tarafından yapılmasının yanı sıra dışarıdan yönetici de sağlanabilir.
● Kararların önemli bir kısmı oy çokluğu ile alınır.
● Vergi muhatabı şirketin kendisidir. Limited şirketler kurumlar vergisi mükellefidir.
● Hisse senedi veya tahvil çıkarma yetkisi yoktur.
● Limited şirket, faaliyet alanları geniş bir şirket türüdür. Kanunen yasak olmayan her ekonomik alanda faaliyet gösterebilir. Faaliyet alanlarında bankacılık ve sigortacılık alanları bulunmaz.

Sahip olduğu özellikler ile sıkça tercih edilen Limited şirket avantajları ile de tercih sebebidir. Bu avantajlardan bazıları şu şekildedir:

● Minimum sermaye tutarı ile kurulabilmesi
● Sabit vergilendirme
● Kurulumu için gereken kişi sayısı
● Ortak fazlalığında maliyet bölüşümü
● Kişisel varlıkların korunması
● Güven vermesi
● Avukat bulundurma zorunluluğunun olmaması
● Ortak sayısının artması ile şirketin büyümesi

Limited şirket sona erme nedenleri ise iflas, genel kurul kararı ve kanunda öngörülen sona erme sebepleri veya şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme sebepleri gibi nedenlerdir.

Anonim ve Limited Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir?

Anonim ve Limited şirketlere genel başlık olarak baktığınızda ikisinin de sermaye şirketi olduğunu görebilirsiniz. Bu sermaye şirketlerinin bazı yönlerden farklılıkları bulunmaktadır. Bu farklılıkları detaylı olarak anlamak için lütfen hukuki danışmanlık alınız. Anonim ve limited şirket farkları şu şekilde açıklanabilir:

Şirket ortaklık sayısı: Anonim şirket ve Limited şirket farkı için en önemli unsurlardan biri şirket ortaklık farklı olabilir. Anonim şirket en az 1 kişi ile kurulur ve ortak sayısında herhangi bir sınırlama mevcut değildir. Peki, Limited şirket kaç kişi ile kurulur? Limited şirkette aynı şekilde en az 1 kişi ile kurulur ama üst sınır 50 kişidir.

Şirket ortaklık sermayesi: Anonim şirket ve Limited şirket farkı olarak oldukça önemli olan husus sermaye hususudur. Anonim şirket sermayesi en az 50.000 TL olmalıdır. Limited şirket sermayesi en az 10.000 TL olmalıdır.

Şirket ortakları borç sorumlulukları: Anonim şirket Limited şirket farkları olarak bilinen bir diğer fark ise borç ile ilgilidir. Anonim şirketler hiçbir borç sorumluluğuna tabi tutulmazken limited şirketler taahhüt ettikleri pay oranı kadar vergi borcu ödemek zorundadır.

Hisse devri: Limited ve Anonim şirket farkı olarak bilinen bir diğer fark ise hisse devri hususudur. Anonim şirkette şirket hisselerinin devri, devrin onaylanması, noter onayı ve ticaret sicilinde ilan gibi şartlara bağlı olmaksızın, haricen yapılacak bir hisse devri sözleşmesi ile devredilebilirken; Limited şirket hisse devri gerçekleşmesi noter onaylı pay devri sözleşmesi yapılması, devrin genel kurulda onaylanması ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi ile mümkündür.

Avukat bulundurma zorunluluğu: Anonim ve Limited şirket farkı olan bir diğer unsur ise avukat bulundurma zorunluluğudur. Limited şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu olmazken, Anonim şirketlerde sermaye 250.000TL’yi aşarsa sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu vardır.
Limited Şirket Nasıl Kurulur?
Hayal ettiğiniz Limited şirket kuruluşu için atmanız gereken bazı adımlar bulunmaktadır. Limited şirket nasıl kurulur? Bu sorunun açıklayıcı cevaplarını aşağıdaki maddeleri inceleyerek alabilirsiniz.

● Limited şirket kurmak için kuruluş evraklarının tamamlanması gerekmektedir.
● Şirket sözleşmesi imzalanır ve kurucuların imzaları onaylanır.
● Şirketi temsil eden kişilerin imza beyanları alınır ve onaylatılır.
● Rekabet kurumu payı ve şirket sermayesi ödenir.
● İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş personele gerekli belgeler ile başvuru yapılır.
● Yetkili personel tarafından başvuru evrakları alınır ve başvuran kişinin kimliğinin doğruluğunu teyit edilir. Bu kontroller MERSİS sistemi üzerinden yapılır.
● Doğruluğu onaylandıktan sonra MERSİS üzerinden oluşturulan sözleşmenin dokümanı alınarak başvuran kişiye imzalatılır. Mühürle imzalama bu konuda önemlidir.
● Limited şirket kuruluş aşamalarından biri tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.
● Limited şirketin ticaret sicil kaydı gerçekleştirilerek, tasdikname ve kuruluş defterleri yetkili personel tarafından kurucuya teslim edilir.
Limited Şirket Kaç Ortakla Kurulur?
Limited şirket ortak sayısı, şirket kurmadan önce bilgi edinmeniz gereken bir konudur. Bu sebeple “Limited şirket kaç kişi ile kurulur?” sorusu bu şirket türünün kurulmasında kurucuların merak ettiği bir sorudur. Limited şirketler en az 1 kişi ile kurulum sağlayan şirketlerdir. Tek başınıza şirket yönetimi yapmak istemeyip, ortak dahil etmek isterseniz de en fazla 50 ortakla limited şirket kuruluşu yapabilirsiniz. Gerçek veya tüzel kişiler şirket ortağı olabilir.
Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
Limited şirket kuruluşu belirli evraklar eşliğinde gerçekleşmektedir. Bu evrakları eksiksiz şekilde tamamlayarak limited şirket başvurusunda bulunabilir, hedeflerinizi gerçekleştirme yoluna çıkabilirsiniz. Kurulum detayları için ilgili şehirdeki Ticaret Sicil Müdürlükleri’nden bilgi alabilirsiniz. Aşağıda verilen maddeleri inceleyerek Limited şirket kurmak için gerekli evraklar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

● Kuruluş bildirim formu
● Dilekçe
● Noter onaylı sözleşme (ana sözleşme)
● Oda kayıt beyannamesi
● İkametgâh belgesi
● Kira kontratı
● Ödenilen sermaye dekontu

Yukarıda belirtilen evrakları edinerek kuruluş aşamasına geçebilirsiniz. Bahsi geçen limited şirket ana sözleşme örneği şu şekildedir:

● Kuruluş
● Şirketin unvanı
● Amaç ve konu
● Şirketin merkezi
● Süre
● Sermaye ve pay senetlerinin nevi
● Şirketin idaresi
● Temsil
● Genel kurul
● İlan
● Hesap dönemi
● Kar tespiti ve dağıtımı
● Yedek akçe
● Kanuni hükümler
● Kurucunun adı soyadı ve imza
Limited Şirket Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Limited şirket kuruluşu önem verilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreçte bazı hususlara dikkat ederseniz, başarılı bir limited şirket kuruluşuna ulaşmanızı sağlayabilir.

● Şirket ana sözleşmesi, şirket kuruluşunda önem arz eden bir sözleşmedir. Bu sebeple şirket sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru, dikkatli ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
● Ticari faaliyetlerinizi yönetmede kullanacağınız fatura, irsaliye, tahsilat makbuzu, gider pusulası gibi evrakların basımını matbaa yardımı ile gerçekleştirmelisiniz.
● Bankadan şirket hesabı açtırmanız gerekmektedir.
● Limited şirket 1 kişiyle de oluşturulabilmesi özelliğinden dolayı şahıs şirketiyle karıştırılır ve bu karışıklık kurucuları "Limited şirket şahıs şirketi midir?" sorusuna yönlendirir. Limited şirket şahıs şirketi değildir.

Sizler de E-ticaret rehberi içerisinde yer alan detaylı bilgilendirmeleri okuyabilir, konuyla ilgili aklınızdaki tüm soruları cevaplandırabilirsiniz. “E-ticaret nedir, nasıl yapılır, avantajları nelerdir” gibi en çok merak edilen konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Yayınlanma tarihi: 21.07.2023
Güncellenme tarihi: 21.07.2023
Amazon logo
© 2023 Amazon.com, Inc. veya bağlı ortaklıklar. Her hakkı saklıdır
Amazon Seller uygulamasını Google Play'den indirmek için tıklayın.
Amazon Seller uygulamasını App Store'dan indirmek için tıklayın.